Doroczna Pielgrzymka Czcicieli Różańca Świętego

10:00 - Zawiązanie wspólnoty i słowo wstępne.

10:15 - Koncert Maryjny w wykonaniu pana organisty Michała Sitka i chóru parafialnego z Poręby na Bugiem.

11:00 - Procesja Różańcowa przy kapliczkach w lesie.

12:00 - Msza święta - przewodniczy i kazanie głosi J.E. ks. bp dr Tadeusz Bronakowski - biskup pomocniczy w Łomży razem z innymi księżmi.

13:30 - Przerwa na herbatę (poczęstunek w domu pielgrzyma) - czas na indywidualne nawiedzanie Kaplicy Objawień.

14:30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

15:00 - Zakończenie pielgrzymki.

 

 

Drogich pielgrzymów serdecznie zapraszają:

kustosz ojciec Stanisław Majchrowski CSsR,

przełożony redemptorystów o. Leszek Mitoraj

oraz parafianie osuchowscy.

 

 

Kontakt do proboszcza: 665 535 601