Informator sanktuaryjny

Dogodny dojazd: 2 km od drogi krajowej nr 8 z Warszawy do Białegostoku, w odległości 25 km od Wyszkowa i 15 km od Ostrowi Mazowieckiej.

Sanktuarium ukryte jest w przepięknym zakątku Puszczy Białej w pobliżu 2 rzek: Bugu i Narwi. Pobliskie, malownicze i znane turystycznie miejscowości to Brok i Długosiodło. Sama Osuchowa istnieje już ponad 800 lat.

Potocznie nazywane jest Sanktuarium Matki Bożej Osuchowskiej.

Kościół sanktuaryjny poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie w tytule Królowej Polski.
Pierwszy (nieistniejący już) drewniany kościół wybudowano w 1943 r. a obecny murowany z czerwonej cegły w 1984 r.

Początek kultu sięga roku 1910 (gdy nie było tu jeszcze ani kościoła, ani kaplicy, ani cudownego obrazu) i związany jest z prywatnymi objawieniami maryjnymi. Matka Boża objawiała się jako obrończyni wiary i nauczycielka modlitwy. Podkreślała, że miejsce to zostało wybrane przez Boga oraz że każdy, kto tu przybędzie z wiarą i miłością oraz odmówi różaniec dozna wielkich łask. Przestrzegała przed skutkami porzucania wiary i wskazała główną tego przyczynę: pychę ludzką. Orędzie Matki Bożej Osuchowskiej zawarte jest w trzech wezwaniach: 1. Trwajcie silnie przy świętej wierze katolickiej, bo tylko ona jest święta i prawdziwa. 2. Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Stwórcy i Pana, bo inaczej zginiecie. 3. Codziennie pozdrawiajcie Mnie świętym różańcem, który jest Mi bardzo miłą modlitwą.

Sanktuarium posiada słynący łaskami, chociaż jeszcze nie koronowany, wizerunek Matki Bożej Osuchowskiej. Cudowny obraz umieszczony jest w ołtarzu głównym parafialnego kościoła. W każdą środę odbywa się przed nim nabożeństwo Nowenny Nieustannej, podczas którego odczytywane są podziękowania i prośby składane przez wiernych (można je składać również drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty internetowej).

Nieopodal w lesie znajduje się kaplica objawień, do której wiodą dróżki różańcowe. W miejscu objawień pielgrzymi czerpią wodę oraz pocierają płótno lniane o ocaloną z pożaru sukienkę pierwszego cudownego wizerunku. Woda i płótno to materialne znaki, którymi posługuje się Matka Boża Osuchowska wypraszając dla ludzi potrzebne łaski.

Miejscowa parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła została erygowana kanonicznie dopiero 8 grudnia 1976 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

W 1992 roku, podczas wizytacji biskupiej, pasterz diecezji potwierdził cudowność miejsca oraz wizerunku i zaliczył Osuchową w poczet sanktuariów maryjnych diecezji łomżyńskiej.

W 2003 roku sanktuarium i parafia zostały objęte przez Warszawską Prowincję Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści – w skrócie CSsR, co tłumaczy się: Congregatio Sanctissimi Redemptoris).

Parafia przy sanktuarium liczy niespełna 600 wiernych. Posługę duszpasterską pełni proboszcz – redemptorysta, którego wspiera 2 mieszkających z nim w tutejszym domu zakonnym misjonarzy – rekolekcjonistów.

Ruch pielgrzymkowy jest umiarkowany. W ciągu roku przeważają pielgrzymi indywidualni z okolic Wyszkowa, Ostrowi Mazowieckiej i Warszawy. Duży napływ pielgrzymów odnotowuje się na doroczne uroczystości odpustowe: na główny odpust sanktuaryjny 3 maja oraz na Zjazd Kółek Różańcowych w pierwszą sobotę października. Po roku 2010 (uroczyste obchody 100-lecia objawień) znacznie zwiększyła się liczba grup zorganizowanych i pielgrzymów indywidualnych z bliższych i dalszych regionów Polski (np. grupy z Wejherowa, Lubartowa, z Polski centralnej i z południa). Od czasu do czasu Sanktuarium jest miejscem różnych uroczystości diecezjalnych, dekanalnych lub gminnych.

Sanktuarium położone jest w pięknym zakątku Puszczy Białej i proponuje pielgrzymom „klinikę” dla ciała i dla ducha. Pielgrzymi modlą się na dróżkach różańcowych pośród lasu i w kapliczce objawień w lesie, w pobliżu kompleksu stawów.
Sanktuarium przyciąga pielgrzymów pięknem nabożeństw (w każdą środę Nowenna Nieustanna, we wtorki i piątki adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, w soboty i niedziele okresu letniego różaniec na dróżkach w lesie). Dbamy o poziom kazań (zwłaszcza w okresie letnim, gdy odwiedza nas wielu gości). Organizowane są czuwania nocne, spotkania dzieci (Podwórkowe Kółka Różańcowe), spotkania młodych (przy współpracy z diecezją), spotkania środowisk trzeźwościowych, zjazdy strażaków, zjazdy różańcowe oraz dożynki sanktuaryjne. Otwarci jesteśmy na nowe inicjatywy z zewnątrz.

Baza noclegowa w sezonie letnim stanowi 50 miejsc. W okresie ciepłym od maja do września (dom jest nieogrzewany) goście mogą skorzystać z noclegów w domu pielgrzyma. Przyjmujemy zarówno zgłoszenia indywidualne jak i zbiorowe. Dom pielgrzyma nadaje się również na przeprowadzenie rekolekcji wyjazdowych dla mniejszych grup. Umożliwiamy dostęp do niezależnej kuchni i stołówki w ramach samoobsługi. Jest też możliwość skorzystania z wyżywienia w pobliskiej agroturystyce bądź zamówienia tam cateringu.
Rozkład miejsc w domu pielgrzyma jest następujący: parter – 2 pokoje 2-osobowe, 1 pokój 6-osobowy i 2 pokoje 7-osobowe; piętro – 2 pokoje 5-osobowe, 1 pokój 6-osobowy i 1 sala 12-osobowa. Pokoje są bez łazienek. W domu pielgrzyma są 2 umywalnie zbiorowe, kuchnia, stołówka i sala z tenisem stołowym. Na zewnątrz są toalety polowe z 6 muszlami. W sąsiednim budynku znajdują się 2 łazienki i 2 toalety w wyższym standardzie oraz aneks kuchenny, sala spotkań i biblioteka. Jest możliwość zorganizowania ogniska.

Odpusty (sumy odpustowe o godz. 12:00):
-3 maja – ku czci N.M.P. Królowej Polski
-29 czerwca – ku czci patronów parafii św. Apostołów Piotra i Pawła
-pierwsza sobota października – ku czci N.M.P. Różańcowej (połączony ze zjazdem Kół Żywego Różańca)