Nadzwyczajny w swojej zwyczajności

Dodano: październik 2013

Kończąc rok naszej szczególnej modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, spójrzmy w tym rozważaniu na niego jako na człowieka, który był z tego świata, ale równocześnie i nie z tego, bo wypełnionego Bogiem, który dla o. Bernarda był wszystkim!
Zacznijmy od człowieka z tej ziemi, którego można było widzieć, dotknąć, spotkać na ulicy czy w kościele, a którego postać pozostała na nie najlepszych fotografiach tamtych czasów, w listach, kronikach i sprawozdaniach. Świętość bazuje przecież na człowieczeństwie.

Czytaj więcej...

Bolesny dar krzyża

Dodano: sierpień 2013
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). Te słowa z dzisiejszej Ewangelii wypełniły się nie tylko w życiu św. Wawrzyńca, ale również bardzo dobrze wyrażają to, co dokonało się w życiu Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. To właśnie w mężnym dźwiganiu krzyża kalectwa, którym Bóg go obdarzył, trzeba chyba szukać głównej przyczyny zdumiewającej owocności jego apostolstwa.

Czytaj więcej...

Ostatni etap życia

Dodano: wrzesień 2013
Nadludzkim wysiłkiem woli o. Bernard Łubieński przezwyciężał swe kalectwo, a razem z nim starość, która już od dawna upominała się o należne sobie prawa. Mimo heroicznych wysiłków nie mógł już jak dawniej podołać wszystkim obowiązkom życia zakonnego. Wprawdzie sam nie odważył się prosić o dyspensę, ale sami przełożeni widząc jego słabnące siły, zaczęli od niego żądać, by zrezygnował z bardziej męczących ćwiczeń. Wierny posłuszeństwu, dźwigał swój krzyż bez szemrania.

Czytaj więcej...

Mąż modlitwy

Dodano: lipiec 2013
Chrystus bardzo często i usilnie zachęcał swoich słuchaczy do modlitwy. Mówił: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11, 9). Wytrwałą, płynącą z serca modlitwą możemy wszystko wyprosić, nawet wieczne zbawienie. Założyciel redemptorystów - św. Alfons Liguori - wyraził tę prawdę w słowach: „Kto się modli, ten się zbawi, a kto się nie modli, ten się potępi”.

Czytaj więcej...

Hrabia, który wybrał służbę

Dodano 10 czerwca 2013 r.
O. Bernard Łubieński, podobnie jak św. Paweł „z woli Bożej apostoł Chrystusa”, przez całe swoje posługiwanie w sposób szczególny niósł pociechę i głosił Boże miłosierdzie tym, którzy tego najbardziej potrzebowali. Dla niego bowiem wielkie znaczenie miały słowa Jezusa, który mówił, że „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Czytaj więcej...

Maryja w życiu i działalności ojca Bernarda

Dodano 10 maja 2013 r.
Całe życie i działalność apostolska o. Bernarda Łubieńskiego były związane w sposób szczególny z Maryją. Jego serce wypełniała dziecięca i czuła miłość ku Matce Chrystusa. Przyczyniło się do tego wiele wydarzeń w jego życiu.

Czytaj więcej...

Apostoł Polski

Dodano: 10 kwietnia 2013 r.
Mimo upływu wieków światłem dla świata wciąż pozostaje prawda, że Bóg ukochał nas do końca i dał nam swojego Syna, aby nas zbawić. Tę prawdę głosił całym swoim życiem Sługa Boży o. Bernard Łubieński żyjący na przełomie XIX i XX w. Kiedy otworzyła się możliwość jego powrotu do Polski wiedział dobrze, że pojedzie tam przede wszystkim jako misjonarz, by swoich rodaków podprowadzić bliżej do Boga.

Czytaj więcej...

Świadek miłosiernej miłości Boga

Dodano: 10 marca 2013 r.
Dzisiejsze Słowo Boże po raz kolejny przypomina nam prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie. Mimo ciągłych naszych niewierności i upadków On nie tylko czeka cierpliwie na nasz powrót, ale wychodzi nam na spotkanie ze swoją przebaczającą miłością, podobnie jak na spotkanie syna marnotrawnego z dzisiejszej Ewangelii.

Czytaj więcej...

Sł. Boży ojciec Bernard Łubieński a nowa ewangelizacja

Dodano: 10 lutego 2013 r.
We wrześniu 2013 roku będziemy obchodzić 80. rocznicę śmierci Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, którego doczesne szczątki spoczywają w kościele św. Klemensa w Warszawie. Promieniowanie duchowe jego życia apostolskiego stworzyło wokół niego opinię świętości, będącą podstawą starań o jego beatyfikację, które są podejmowane od lat 60-tych XX wieku. Do ukończenia procesu koniecznym jest stwierdzenie przynajmniej jednego cudu, zdziałanego przez Boga za wstawiennictwem o. Bernarda, który można wyprosić jedynie modlitwą pełną wiary i ufności. Dlatego od listopada 2012 podejmujemy we wszystkich kościołach i parafiach prowadzonych przez redemptorystów specjalny dzień modlitw o jego beatyfikację, który będzie przeżywany każdego 10. dnia miesiąca (jest to dzień śmierci o. Bernarda). Jego celem jest większe zaangażowanie nas samych i wiernych, którym posługujemy w proces beatyfikacyjny naszego Sługi Bożego. W związku z tym chcemy przybliżać osobę i duchowość tego wielkiego misjonarza naszym parafianom oraz wiernym, którym posługujemy podczas misji i rekolekcji czy poprzez media, dzieciom i młodzieży w szkołach oraz chorym w szpitalach, zachęcając do modlitwy o łaski przez jego wstawiennictwo.

Czytaj więcej...

Misjonarz z Bożej łaski

Dodano: 10 stycznia 2013 r.
Cała Ewangelia, także dzisiejsze czytania, nie są niczym innym jak głoszeniem Bożej miłości, która dla nas stała się widzialna w osobie Jezusa Chrystusa. On przyszedł po to na świat, aby ubogim nieść Dobrą Nowinę, więźniom i uciśnionym wolność, niewidomym przejrzenie. Każdy z nas jest bowiem w jakiejś mierze ubogi, niewidomy i cierpi ucisk, każdy z nas potrzebuje wolności, którą dać nam może tylko Bóg. Jednocześnie słowo Boże zaprasza nas, byśmy i my dawali siebie innym, by inni przez nas mogli doświadczyć Bożej miłości.

Czytaj więcej...

Apostoł Bożego Miłosierdzia

Dodano: 10 grudnia 2012 r.
Jezus uzdrawiając paralityka ukazuje nam po raz kolejny, że największym nieszczęściem człowieka, także w naszych czasach, nie jest choroba, ale przede wszystkim grzech. On właśnie po to przyszedł na świat, aby nas zbawić, aby wyzwolić nas z naszych grzechów. Otwierając się na Jego dar, możemy nie tylko dostąpić przebaczenia naszych win, ale także nasze życie, choćby było dotąd pustynią czy stepem, może zacząć owocować.

Czytaj więcej...

Aktualność posłannictwa duchowego Sł. Bożego ojca Bernarda Łubieńskiego

Dodano: 10 listopada 2012 r.
Kochać i służyć - tak można najkrócej i najpełniej streścić wezwanie, które kieruje do nas dzisiejsze Słowo Boże. Mamy służyć z pokorą i przekładać miłość na konkretne czyny i gesty wobec innych.
Tak też przeżywał swoje życie Sługa Boży o. Bernard Łubieński - redemptorysta żyjący na przełomie XIX i XX w. Dzisiaj rozpoczynamy w naszych parafiach i kościołach specjalny dzień modlitw o jego beatyfikację z racji przypadającej w przyszłym roku 80. rocznicy jego śmierci. Taki dzień szczególnej modlitwy będziemy przeżywać przez cały rok każdego 10. dnia danego miesiąca. Przy tej okazji chcemy też w krótkich rozważaniach przybliżyć wam życie i duchowość naszego zasłużonego współbrata.

Czytaj więcej...