Protokół 1/2013

PROTOKÓŁ z pierwszego posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła - sanktuarium maryjnego w Nowej Osuchowej.

W dniu 23 czerwca 2013 roku o godz. 16.00 w sali Ojca Bernarda Łubieńskiego w Nowej Osuchowej odbyła się nominacja nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Nowej Osuchowej w Dekanacie Ostrowskim Chrystusa Dobrego Pasterza na okres 5 lat (2013 – 2018).
Spotkanie poprowadził o. Piotr Kurcius – Proboszcz Parafii w Nowej Osuchowej, który przywitał gości: ks. kan. Mirosława Mierzejewskiego Dziekana Dekanatu Ostrowskiego Chrystusa Dobrego Pasterza, o. Ignacego Proszka przełożonego wspólnoty redemptorystów, siostrę Gabrielę Monikę Ucińską przedstawicielkę wspólnoty sióstr oraz członków Rady Duszpasterskiej.
O. Piotr Kurcius przedstawił program spotkania:
- zaprzysiężenie członków Rady
- wręczenie nominacji przez ks. Dziekana
- wybór Sekretarza Rady
- informacja dotycząca działania Rady w świetle Statutu
- luźna wymiana doświadczeń i przemyśleń

W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej weszli:

CZŁONKOWIE Z URZĘDU
1. Ojciec Piotr Kurcius Proboszcz parafii – Przewodniczący Rady
2. Ojciec Ignacy Proszek przełożony wspólnoty Redemptorystów

CZŁONKOWIE Z WYBORU - zgodnie z tradycją, radni pochodzą z poszczególnych dzielnic
3. Pan Kazimierz Andryszczyk – Podborze
4. Pan Stanisław Gałązka – Zastruże
5. Pan Andrzej Grabowski - Kapkas
6. Pani Teresa Piórkowska – Gościniec i Kąt
7. Pani Marianna Sienicka – Kobusówka
8. Pani Aneta Sitek – Wilkowa II
9. Pan Ryszard Stelmaszczyk – Stara Suchowa II
10. Pani Marzena Szydlik – Stara Osuchowa I
11. Pan Kazimierz Tułowiecki – Wilkowa I

CZŁONKOWIE Z NOMINACJI PROBOSZCZA
12. Pani Ewa Andryszczyk
13. Pan Marcin Andryszczyk
14. Pani Teresa Andryszczyk
15. Pani Marta Chrostowska
16. Pani Anna Gomoliszek
17. Pani Jolanta Rutkowska
18. Pan Marek Sienicki
19. Pani Sylwia Stepnowska
20. Pani Małgorzata Tomasik
21. Pani Ewa Tułowiecka
22. Pani Małgorzata Zalewska
23. Pan Waldemar Zalewski

Po zaprzysiężeniu członków Rady i wręczeniu nominacji przez ks. Dziekana Mirosława Mierzejewskiego przystąpiono do wyboru Sekretarza Rady Duszpasterskiej. W wyniku zgłoszonej kandydatury Teresy Piórkowskiej przez Przewodniczącego Rady o. Piotra Kurciusa wszyscy jednogłośnie przegłosowali wybór Pani Teresy Piórkowskiej na Sekretarza Rady Duszpasterskiej. Pani Teresa Piórkowska przyjęła funkcję Sekretarza i podziękowała wszystkim za jednogłośny wybór i zaufanie. Po oficjalnym zaprzysiężeniu i nominacji Rady Duszpasterskiej i wyborze Sekretarza, o. Piotr Kurcius przewodniczący Rady i ks. Mirosław Mierzejewski Dziekan Dekanatu Ostrowskiego życzyli nowej Radzie Duszpasterskiej obfitego błogosławieństwa Bożego i wstawiennictwa Matki Bożej Osuchowskiej w pełnieniu obowiązków przez okres 5 lat.
Podczas ostatniego punktu programu, w rozmowie z członkami Rady ustalono następne spotkanie nowo wybranej Rady Duszpasterskiej na 15 września 2013 r.
Na tym spotkanie zakończono.

Nowa Osuchowa, dnia 23 czerwca 2013 r.

Protokół sporządziła:
Teresa Piórkowska - Sekretarz PRD